Geologiya qidiruvishlari texniki

Kasb ta‘rifiGeologiya so'zi yunon tilidan so'zma-so'z tarjimasi "yer so'zi" ma’nosini beradi. Bugungi kunda, bu Yer qobig'ining tarkibi, tuzilishi, tarixi va foydali qazilmalarni joylanishini o’rganuvchi fandir. Shunga ko'ra geologlar qidirish maqsadida tarkibi va to`g` jinslarining strukturasini o'rganish bo'yicha mutaxassis va foydali qazilma konlarini tadqiqotchisi. Geologiya qidiruv ishlari mutaxassisligi vazifalarida ishlab chiqarish va nazariy muammolar ishlab chiqarilishi, tabiat ob'yektlarini o`rganish hamda qonunchilik va ulardan foydalanishdagi imkoniy baholashlar kabilar birlashadi.
Kasb tarixiGeologiya (yunoncha «geo» dan - yer va «timsollarning» - o'qitish)- tarkibi, qobig'ining tuzilishi va yerning tarixini o’rganuvchi kompleks fandir. "Geologiya" atamasini 1657 yilda Norvegiya olimi M. Esholt kiritdi. Birinchi hulosalar va geologiya bilan bog'liq bayonotlar Aristotel, Pythagoras'tan, Strabon va Pliniy Elder asarlarida ko'proq ko’rish mumkin. Olimlar Al-Beruniy va Avitsenna nomi bilan mashhur Ibn Sino X-XI asrda, geologik jismlani tasvirlashga va klassifkatsiya qilishga harakat qilganlar. Uyg’onish davrida (XIV - XVI asr) Leonardo da Vinchi va Girolamo Fracastoro ilmiy ishlariga o‘xshash tadqiqotlarni amalga oshirdilar. Lekin yerning umumiy nazariyasi faqatgina XVII - XVIII asrlarda paydo bo’lgan, va bir vaqtning o'zida sezilarli darajada dunyo miqyosida foydali qazilmalarga bo’lgan ehtiyojlar oshdi. Bu sohaga qiziqishi yuqori bo’lgan odamzod uchun geologiya rivojlanishida faol turtki bo'ldi.
Faoliyat turlariFuqarolik muhandisi, tuzuvchi, jeofizist, geokimyogar, gidrogeologiya mutaxassisi, kartografiya, tuproq olimi.
Ish joylariBu mutaxassisliklarning ish joylariga-- Geologiya qidiruv ekspeditsiyasi, geofizik va burg'ulash partiyasi, tadqiqot va tajriba-konstruktorlik tashkilotlari kiradi. Ularning ishlaridan asosiy maqsad - foydali qazilma konlarini ishlab chiqish va ularning tadqiqoti. Shuningdek, qurilish rejalashtirilayotgan joyning tuproq hususiyatini aniqlashda ishlatiladi.
Mutaxassislikka qaratilgan malakalarGeologik – qidiruvlarda ishtirok etish.
Geologik xaritalar qurilish.
Geologik modellashtirish - 2D va 3D modellari qurilish.
Geofizik, geokimyoviy mavjud ma'lumotlar asosida rejalar yaratish.
GOST ko'ra elektron shaklda grafik ilovalarni to’ldirish.
Tadqiqot ishlari natijalari bo'yicha hisobot tuzish.
Mutaxassislik yo‘nalishning shifri3440701

Oliy ta‘lim muassasalari

Kollejlar

Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit