Geologiya

Kasb ta‘rifiGeologiyaso'ziyunontilidanso'zma-so'ztarjimasi"yerso'zi" ma’nosini beradi. Bugungi kunda, buYerqobig'ining tarkibi, tuzilishi, tarixi va foydali qazilmalarni joylanishini o’rganuvchi fandir. Shunga ko'rageologlar qidirish maqsadida tarkibiva to`g` jinslarining strukturasini o'rganish bo'yicha mutaxassis va foydali qazilma konlarini tadqiqotchisi. Geologiya qidiruv ishlari mutaxassisligi vazifalarida ishlab chiqarish va nazariy muammolar ishlab chiqarilishi, tabiat ob'yektlarini o`rganish hamda qonunchilik va ulardan foydalanishdagi imkoniy baholashlar kabilar birlashadi.
Kasb tarixiGeologiya (yunoncha «geo» dan - yer va «timsollarning» - o'qitish)- tarkibi, qobig'iningtuzilishiva yerningtarixini o’rganuvchi kompleks fandir. "Geologiya" atamasini1657yildaNorvegiyaolimiM.Esholtkiritdi.Birinchihulosalarva geologiyabilan bog'liq bayonotlar Aristotel, Pythagoras'tan, Strabonva Pliniy Elderasarlarida ko'proq ko’rish mumkin. Olimlar Al-Beruniy va Avitsenna nomi bilan mashhur Ibn Sino X-XI asrda, geologik jismlani tasvirlashga va klassifkatsiya qilishga harakat qilganlar. Uyg’onish davrida (XIV - XVI asr) Leonardo da Vinchi va Girolamo Fracastoro ilmiy ishlariga o‘xshash tadqiqotlarni amalga oshirdilar. Lekin yerning umumiy nazariyasi faqatgina XVII-XVIII asrlarda paydo bo’lgan,va bir vaqtning o'zida sezilarli darajada dunyo miqyosida foydali qazilmalarga bo’lgan ehtiyojlar oshdi. Bu sohaga qiziqishi yuqori bo’lganodamzod uchun geologiya rivojlanishida faolturtki bo'ldi.
Faoliyat turlariFuqarolikmuhandisi, tuzuvchi, jeofizist, geokimyogar, gidrogeologiya mutaxassisi, kartografiya, tuproqolimi.
Ish joylariGeologiya qidiruv ekspeditsiyasi, geofizik va burg'ulash partiyasi, tadqiqot va tajriba-konstruktorlik tashkilotlari kiradi. Ularning ishlaridan asosiy maqsad - foydali qazilma konlariniishlab chiqish va ularning tadqiqoti. Shuningdek, qurilish rejalashtirilayotgan joyning tuproq hususiyatini aniqlashda ishlatiladi.
Mutaxassislikka qaratilgan malakalarGeologik –qidiruvlarda ishtirok etish.
Geologik xaritalar qurilish.
Geologik modellashtirish - 2D va 3D modellari qurilish.
Geofizik, geokimyoviy mavjud ma'lumotlar asosida rejalar yaratish.
GOST ko'ra elektron shaklda grafikilovalarni to’ldirish.
Tadqiqotishlari natijalari bo'yicha hisobot tuzish.
Mutaxassislik yo‘nalishning shifri5140800

Oliy ta‘lim muassasalari

Kollejlar

Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit